ανακοινώσεις γραμματείας

12/10/2021: Ματαιώσεις μαθημάτων
Τα μαθήματα Μουσικής δεξιότητας για τα όργανα: α) ηλεκτρική κιθάρα β) λαϊκό βιολί, γ) κρητική λύρα και δ) ποντιακή λύρα δεν θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13/10

11/10/2021: Οδηγίες ενεργοποίησης ιδρυματικού λογαριασμού των πρωτοετών φοιτητών
Δείτε εδώ τις οδηγίες

11/10/2021: Τα μαθήματα Μουσική δεξιότητα – ηλεκτρική κιθάρα και μαντολίνο δεν θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα

08/10/2021: ΠΡΟΣΟΧΗ NEO Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2021-22 μόνο για το εξάμηνο α΄ (β)
Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα εδώ

07/10/2021: Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση

06/10/2021: Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την «Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Δείτε εδώ την ανακοίνωση και εδώ την σχετική εγκύκλιο

06/10/2021: Ανακοίνωση ωραρίου λειτουργίας Φοιτητικού Εστιατορίου Άρτας
Δείτε εδώ την ανακοίνωση

05/10/2021: Τα μαθήματα Μουσική δεξιότητα – κρητική λύρα και λαϊκό βιολί δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 6/10

05/10/2021: Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών για το  Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Δείτε εδώ την ανακοίνωση

04/10/2021: Το μάθημα Μουσική δεξιότητα – ποντιακή λύρα δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6/10

01/10/2021: Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δείτε εδώ την ανακοίνωση

01/10/2021: Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ 4406 τ. Β’ / 24.9.2021, στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ. 119847 / ΓΔ6 ΚΥΑ).
Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

01/10/2021: Aνακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Σίτισης πρωτοετών φοιτητών και παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών σίτισης φοιτητών παλαιότερων ετών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Δείτε την ανακοίνωση εδώ

01/10/2021: Αποτελέσματα εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού
Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση, εδώ τις οδηγίες και εδώ το αρχείο συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων

29/09/2021: Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-22
Δείτε το ημερολόγιο εδώ

28/09/2021: Ανακοίνωση επεξεργασίας δεδομένων
Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση από το γραφείο «Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που αφορά την εγγραφή και τα προσωπικά σας στοιχεία

28/09/2021: Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα Σίτισης Τεσσάρων (4) Εβδομάδων του Φοιτητικού Εστιατορίου Άρτας
Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση

28/09/2021: Εγγραφή πρωτοετών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Δείτε εδώ την ανακοίνωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εδώ το αρχείο συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων

24/09/2021: Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς
Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

24/09/2021: Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων στέγασης για το ακαδ. έτος 2021-2022 (αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν τα προηγούμενα έτη, όχι τους πρωτοετείς)
Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

24/09/2021: Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.
Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

21/09/2021: Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2021-22
Δείτε το πρόγραμμα εδώ

16/09/2021: Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ακαδ. έτος 2021-22)

Η Επιτροπή αξιολόγησης, αφού προέβη σε ενδελεχή εξέταση των φακέλων των υποψηφίων σύμφωνα με τους προβλεπόμενους, από την προκήρυξη, όρους, κατέθεσε εισήγηση αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη:
α) τίτλους σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, καθώς και τίτλους Ωδειακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένους από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλους σπουδών της αλλοδαπής)
β) καλλιτεχνικό έργο (το οποίο αποδεικνύεται από δημόσιες συναυλίες, δισκογραφία και καλλιτεχνικές συνεργασίες κύρους)
γ) επαγγελματική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται από καλλιτεχνική εργασία ή παραγωγές κύρους)
δ) διδακτική εμπειρία (σε ΑΕΙ, Δευτεροβάθμια μουσική εκπαίδευση, Μουσικές σχολές-Ωδεία)
ε) Ερευνητικό-συγγραφικό έργο (σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης)

κατέληξε στην ακόλουθη προτεινόμενη κατάταξη για κάθε γνωστικό αντικείμενο:

Α) Θέση TMS-01 (Βιολί κλασικό)
1. Γαλιλαίας Χρίστος

Β) Θέση TMS-02 (Πιάνο κλασικό)
1. Ραμοπούλου Λορέντα

Γ) Θέση TMS-03 (Τραγούδι «λαϊκές μουσικές παραδόσεις»)
1. Καρακότας Ανδρέας

Δ) Θέση TMS-04 (Ηλεκτρική κιθάρα)
1. Κότσυφας Θεόδωρος
2. Μπαλλής Νικόλαος
3. Καχριμάνης Ανδρέας
4. Γαϊτανάκης Κωνσταντίνος

Ε) Θέση TMS-05 (Ηχοληψία-ηχογράφηση)
1. Θωΐδης Ιορδάνης

2. Τσιούτας Κωνσταντίνος
3. Μπαλλής Νικόλαος
4. Τσιρώνης Αυγέρης

Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων λήγει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

8/9/2021: Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην ορχήστρα «Καμεράτα» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπορείτε να δείτε το πλαίσιο της λειτουργίας της Καμεράτας, Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες εδώ.

6/09/2021: Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων
Δείτε την προκήρυξη εδώ και κατεβάστε την σχετική αίτηση από εδώ

6/08/2021: Προκήρυξη θέσεων απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25.8.21
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα συνοδευτικά έγγραφα πατήστε εδώ:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/5429-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-38651-2021

27/07/2021: Εγγραφή επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Μάιο 2021

Η εγγραφή θα γίνει στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών από 31 Ιανουαρίου 2022 έως 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 11:00-13:00, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση (κατεβάστε το αρχείο εδώ)
  2. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  4. Έντυπο επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή (κατεβάστε το αρχείο εδώ)
  5. Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (κατεβάστε το αρχείο εδώ)

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά 1, 4 και 5 πρέπει να επικυρωθούν από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.
Μετά την εγγραφή τους, οι κατατασσόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους κατά τη περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.
Η φοίτησή τους αρχίζει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2022.

Οι κατατασσόμενοι εντάσσονται στο Β εξάμηνο σπουδών, οφείλουν όμως τα εξής μαθήματα του Α εξαμήνου:

  1. Εκκλησιαστική μουσική Ι
  2. Μουσική και τεχνολογία
  3. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου
  4. Ιστορία της δυτικής μουσικής Ι
  5. Ξένη γλώσσα Ι

Οι κατατασσόμενοι που προέρχονται από Μουσικά Τμήματα εντάσσονται στο Δ εξάμηνο σπουδών.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν απαλλαγή από μαθήματα που έχουν διδαχθεί στο Τμήμα προέλευσης, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος εντός ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσής τους, επισυνάπτοντας:

  1. Αναλυτική βαθμολογία από το Τμήμα προέλευσης
  2. Αναλυτικό οδηγό σπουδών του Τμήματος προέλευσης
  3. Πίνακα όπου σημειώνονται ευκρινώς τα εκατέρωθεν αντιστοιχιζόμενα μαθήματα, με τους κωδικούς και τις διδακτικές μονάδες τους, σύμφωνα με το πρότυπο που θα βρείτε εδώ.

Προσοχή, η αίτηση απαλλαγής από μαθήματα υποβάλλεται άπαξ.

22/07/2021: Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής Μουσικών Σπουδών (Κοσμητεία και Γενική Συνέλευση Σχολής)

Δείτε την σχετική διαπιστωτική πράξη εδώ

21/07/2021Ενημέρωση για τους υποψήφιους που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απαντώντας στα ερωτήματα που μας υποβάλλονται, διευκρινίζουμε συνοπτικά τα εξής:
1. Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές παρακολουθούν την τάξη του οργάνου με το οποίο συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν προβλέπονται επιπλέον εισαγωγικές εξετάσεις στο επίπεδο αυτό. Αλλαγή στην επιλογή οργάνου μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Μουσικής δεξιότητας των 4 πρώτων εξαμήνων.
2. Οι φοιτητές προσέρχονται με τα προσωπικά τους μουσικά όργανα, πλην πιάνου, κοντραμπάσου και τυμπάνων. Διατίθενται χώροι μελέτης, προσβάσιμοι τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως τις 20:00.
3. Αν και το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές «ροές» μαθημάτων, ανάλογα με το είδος της μουσικής που επιλέγει ο φοιτητής, το δίπλωμα του Τμήματος είναι ενιαίο, χωρίς εξειδικεύσεις. Συνοδεύεται όμως από βεβαίωση για την επάρκεια της δεξιότητας σε συγκεκριμένο μουσικό όργανο.
4. Το Τμήμα έχει ζητήσει από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) την ένταξή του στο καθεστώς Integrated Master. Η ένταξη αυτή προβλέπεται να υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος σπουδών, που εισήχθη το 2019-20.
5. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, με αυστηρό παρουσιολόγιο σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα. Εκτός των περιορισμών της πανδημίας, δεν προβλέπονται εξ αποστάσεως διευθετήσεις.
6. Στους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχεται ιδρυματικό email και ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες της Γραμματείας που τους αφορούν (classweb). Για τις εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι φοιτητές εγγράφονται σε ξεχωριστή ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων (eclass).
7. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν έχει οργανώσει ακόμη Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διαθέτει ωστόσο ενεργό και δραστήριο κύκλο Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών σπουδών.
8. Δεν προβλέπονται μετεγγραφές φοιτητών από και προς το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
9. Η επάρκεια σε διδακτικό προσωπικό και η συνοχή του προγράμματος σπουδών διασφαλίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος, αξιοποιώντας τους πόρους που διατίθενται από το Ίδρυμα και το Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορείς, παρακαλούμε αναχθείτε στον Οδηγό Σπουδών, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας.
Εκ της Γραμματείας

6/7/2021: Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου ΕΔΙΠ με τον αναπληρωτή του στα όργανα της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

28/06/2021: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των Μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στα όργανα της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διετή θητεία

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την Εφορευτική Επιτροπή

15/06/2021: Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Μουσικών Σπουδών

Δείτε εδώ το σχετικό πρακτικό και τα αποτελέσματα

14/06/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το Ακ. Έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

Δείτε εδώ την πρόσκληση

31/05/2021: Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-21

Δείτε εδώ την τελική βαθμολογία

25/05/2021: Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-21
Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι όσοι συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στις 27 και 28 Μαΐου, εξεταστές και εξεταζόμενοι, θα πρέπει να καλύπτονται από τον διαγνωστικό έλεγχο anti-covid και για τις 2 ημέρες, επομένως:
– τα rapid test και pcr πρέπει να γίνουν άπαξ το πρωί της Τετάρτης 26/5
– τα self test πρέπει να γίνουν το βράδυ της Τετάρτης 26/5 και το βράδυ της Πέμπτης 27/5

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα στέλνονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία (musicgram@uoi.gr)

25/05/2021: Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση υποψηφιότητας και από εδώ την υπεύθυνη δήλωση.

20/05/2021: Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-22
Δείτε εδώ την ανακοίνωση
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται εδώ.

17/03/2021: Ανακοίνωση για την σίτιση

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση

05/03/2021: Αλλαγή στη διαδικασία κατάθεσης των πτυχιακών εργασιών στο αποθετήριο της Βιβλιοθήκης

Δείτε εδώ τις νέες οδηγίες

22/02/201: Νέο πρόγραμμα σίτισης

Δείτε εδώ το νέο πρόγραμμα σίτισης

19/02/2021: απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-21 (Εαρινό εξάμηνο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-21 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 10/03/2021
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ
Δείτε την Αίτηση εδώ
Δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ

Την προκήρυξη επίσης θα την βρείτε στην κάτωθι ηλεκτρονική σελίδα:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/4152-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-24546-2020

18/02/2021: ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ξεκινούν από την Τρίτη 16/02/2021 έως και την Δευτέρα 22/02/2021
Η σελίδα που γίνονται οι δηλώσεις είναι: https://classweb.uoi.gr
Πρώτα θα δηλώνονται όλα τα μαθήματα μικρότερων εξαμήνων από το τυπικό εξάμηνο του φοιτητή που δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και μετά τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου.
Για τους μεγαλύτερους του 8ου εξαμήνου δηλώνονται τα μαθήματα χωρίς αυτή την υποχρέωση.

Σημειώσεις:
1) Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν την υποχρέωση να κάνουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο και όχι η Γραμματεία.
2) Οι μουσικές δεξιότητες και τα μουσικά σύνολα του χειμερινού εξαμήνου δηλώνονται και στο εαρινό εξάμηνο εφόσον δεν υπήρξε προηγούμενη επιτυχή εξέταση.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να κάνουν στο τέλος οριστικοποίηση της δήλωσής τους. Σε περίπτωση που την επεξεργαστούν και δεν την οριστικοποιήσουν θα πρέπει πριν από τις 22/02/2021 να την βρουν στην επεξεργασία και να κάνουν την οριστική υποβολή της. Εάν δεν τους αφήνει να κάνουν οριστική υποβολή και του γράφει από πάνω Χ – δεν ισχύουν οι κανόνες, πιθανότατα αφήνουν κάποιο μάθημα από παλαιότερο εξάμηνο αδήλωτο οπότε δεν τους προχωράει στην οριστική υποβολή.
Επίσης τα μαθήματα της δήλωσης δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 50 ώρες (για τους φοιτητές που παρακολουθούν τα παλαιά προγράμματα σπουδών, δηλαδή του πρώην Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής). Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως εννέα (9) μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας), σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα σπουδών.
Δεν δηλώνονται μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου.
Παρακαλούμε να δώσετε την ανάλογη προσοχή.

26/01/2021: Διαδικτυακό σεμινάριο για το ρεμπέτικο

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο «Η προφορικοφάνεια του Ρεμπέτικου»
Δείτε την αφίσα του σεμιναρίου εδώ

Η ηλεκτρονική πρόσβαση θα είναι ελεύθερη μέσω του συνδέσμου: shorturl.at/rsSW5

18/01/2021: Πρόγραμμα εξετάσεων

Δείτε εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2020-21

17/12/2020: Ορκωμοσία αποφοίτων

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών θα πραγματοποιήσει στις 22/12/2020 ημέρα Τρίτη, διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων των αποφοίτων του τεχνολογικού τομέα με χρήση του MS Teams.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ.

Οι απόφοιτοι που θα παρευρεθούν είναι όσοι έχουν αριθμό πτυχίου από 53 έως 102 (εκτός του αριθμού πτυχίου 93), με εκδότη το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι Aριθμοί Μητρώου των αποφοίτων που θα ορκιστούν είναι στον παρακάτω πίνακα:

61/977 66/1003 82/1096 100/1130 151/1257
160/1325 276/2210 182/1443 172/1336 187/1396
212/1510 213/1502 196/1364 223/1482 249/1648
238/1516 266/1571 264/1558 273/1531 310/1682
290/1561 284/1527 288/1520 285/1504 380/2005
346/1817 325/1694 344/1791 371/1861 361/1776
364/1774 400/1887 438/2041 407/1895 476/2055
482/2074 501/2079 522/2126 543/2204 557/2259
513/2058 527/2102 592/2337 561/2205 532/2090
604/2322 612/2348 614/2300 695/2487

25/11/2020: Αναβολή διενέργειες κατατακτηρίων εξετάσεων

Δείτε εδώ το ΦΕΚ της σχετικής απόφασης

5/11/2020: Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.
Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ΔΕΝ θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα. Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν. Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

29/10/2020: Εξ αποστάσεως όλα τα μαθήματα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών από 29/10 έως 13/11. Διαβάστε εδώ την νέα ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξελίξεις στη διενέργεια των μαθημάτων

23/10/2020: Κατεβάστε εδώ την αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21. Και εδώ τις σχετικές οδηγίες

19/10/2020: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 (https://classweb.uoi.gr)

Οι δηλώσεις ανοίγουν εκ νέου για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις από σήμερα Δευτέρα 19/10/2020 έως και αύριο Τρίτη 20/10/2020.
Παρακαλούμε να δώσετε την ανάλογη προσοχή ώστε οι δηλώσεις σας να είναι οριστικοποιημένες/υποβληθείσες.
Επίσης παρακαλούμε να διορθώσετε τα Μουσικά Σύνολα σύμφωνα με τους τίτλους που υπάρχουν στο e-class.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος διορθωτικών δηλώσεων.

19/10/2020: Χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες  και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις:
1) Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου 37077/16-10-2020 (εδώ η πρόσκληση και εδώ το έντυπο υποβολής) και
2) Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου 37105/16-10-2020 (εδώ η πρόσκληση και εδώ το έντυπο υποβολής).

14/10/2020: Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Μουσικών Σπουδών

Από την Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου ανακοινώνεται ότι δεν κατατέθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

14/10/2020Έναρξη δηλώσεων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-21 (https://classweb.uoi.gr)
Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη 14/10/2020 έως και την Κυριακή 18/10/2020.

Σημειώσεις:
1) Μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο η δήλωση μαθημάτων θα γίνει από την Γραμματεία.
2) Οι μεταβατικοί φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών να επικοινωνήσουν πρώτα με την Γραμματεία.
Η σελίδα που γίνονται οι δηλώσεις είναι: https://classweb.uoi.gr
Πρώτα θα δηλώνονται όλα τα μαθήματα μικρότερων εξαμήνων από το τυπικό εξάμηνο του φοιτητή που δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και μετά τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου.
Για τους μεγαλύτερους του 8ου εξαμήνου φοιτητές, δηλώνονται τα μαθήματα χωρίς αυτή την υποχρέωση.
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να κάνουν στο τέλος οριστικοποίηση της δήλωσής τους. Σε περίπτωση που την επεξεργαστούν και δεν την οριστικοποιήσουν θα πρέπει, πριν από τις 18/10/2020, να την εντοπίσουν στην επεξεργασία και να κάνουν την οριστική υποβολή της. Εάν δεν τους επιτρέπεται να κάνουν οριστική υποβολή και εμφανίζεται από πάνω  το Χ – δεν ισχύουν οι κανόνες. Πιθανότατα αφήνουν κάποιο μάθημα από παλαιότερο εξάμηνο αδήλωτο οπότε δεν τους επιτρέπεται η οριστική υποβολή. Θα πρέπει να την αλλάξουν για να οριστικοποιηθεί.
Επίσης τα μαθήματα της δήλωσης δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 50 ώρες (για τους φοιτητές που παρακολουθούν τα παλαιά προγράμματα σπουδών, δηλαδή του πρώην Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής).
Τέλος, δεν δηλώνονται μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου.
Παρακαλούμε να δώσετε την ανάλογη προσοχή.

14/10/2020: Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή
Παρακαλούμε τους πρωτοετείς φοιτητές να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού τους. Ενημερώνουμε ότι το ακαδημαϊκό email που θα δημιουργηθεί (όπως αναφέρεται στις οδηγίες) είναι πολύ σημαντικό διότι οποιαδήποτε επικοινωνία με την Γραμματεία, από εδώ και πέρα (π.χ. αιτήσεις κ.λπ.), θα γίνονται μέσω του συγκεκριμένου email λόγω ταυτοπροσωπίας. Επίσης ενημερώνουμε ότι σταδιακά η γραμματεία θα αποστείλει βεβαιώσεις σπουδών στα ακαδημαϊκά email όλων των πρωτοετών προς διευκόλυνσή τους.
Για να δείτε τις οδηγίες ενεργοποίησης πατήστε εδώ

8/10/2020: Δείτε εδώ την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2/10/2020: Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης πρωτοετών φοιτητών και παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Σίτισης φοιτητών παλιότερων ετών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Ιωάννινα, Άρτα).
Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών και η απόκτηση ΑΜ για να γίνει η υποβολή Αίτησης για την Σίτιση. Πληροφορίες μόνο στην Φοιτητική Μέριμνα τηλ. 2681050515, 50326, 50328.
Οι νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να υποβάλουν από Πέμπτη 01 Οκτωβρίου έως Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, ηλεκτρονικά την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά, για την παροχή στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Σύνδεσμος ηλεκτρονικής υποβολής: https://stegasi.merimna.uoi.gr
Αναλυτικά την ανακοίνωση θα την βρείτε στο σύνδεσμο:
https://www.uoi.gr/anakoinosi-protoeton-foititon-gia-ypovoli-aitisis-kai-dikaiologitikon-stegasis-gia-to-akadimaiko-etos-2020-2021-ioannina-arta-igoymenitsa/

2/10/2020: Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Σίτισης πρωτοετών φοιτητών και παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Σίτισης φοιτητών παλιότερων ετών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών και η απόκτηση ΑΜ για να γίνει η υποβολή Αίτησης για την Σίτιση. Πληροφορίες μόνο στην Φοιτητική Μέριμνα τηλ. 2681050515, 50326, 50328.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν την παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου έως Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην ειδική εφαρμογή για την σίτιση στον σύνδεσμο: https://sitisi.merimna.uoi.gr
Αναλυτικά την ανακοίνωση θα την βρείτε στο σύνδεσμο:
https://www.uoi.gr/anakoinosi-ypovolis-aitisis-kai-dikaiologitikon-sitisis-protoeton-foititon-kai-paratasi-ypovolis-aitisis-kai-dikaiologitikon-sitisis-foititon-palioteron-eton-gia-to-akadimaiko-etos-2020-2021/

30/9/2020: βρείτε εδώ την ανακοίνωση επεξεργασίας δεδομένων

29/9/2020: βρείτε α) εδώ την ανακοίνωση ολοκλήρωσης εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και β) εδώ το έντυπο «Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή»

28/9/2020: Παρατείνεται έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, η υποβολή  ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την παροχή στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η παράταση αφορά στους φοιτητές που εισήχθησαν τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Σύνδεσμος ηλεκτρονικής υποβολής: https://stegasi.merimna.uoi.gr/

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα το βρείτε εδώ.

28/9/2020: Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-21 ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου. Καλό είναι να συμβουλευτείτε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που είναι ήδη αναρτημένο κάτω από το μενού «σπουδές»

28/9/2020: Υποδοχή πρωτοετών

24/9/2020: Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

23/9/2020: Ανακοίνωση για ηλεκτρονικές εγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2020-21

4/9/2020: Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην ορχήστρα «Καμεράτα» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μπορείτε να δείτε το πλαίσιο της λειτουργίας της Καμεράτας, Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση εδώ.

2/9/2020: Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου Φοιτητών

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και την Πρέβεζα (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία της Άρτας), να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση του ενοικίου τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

31/8/2020: Η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το πρόγραμμα που μπορείτε να δείτε εδώ.

24/08/2020: δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα. Περισσότερα εδώ.

11/08/2020: η «Λαϊκή κιθάρα» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Περισσότερα εδώ.

31/07/2020: ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών σίτισης για το ακαδ. έτος 2020-2021

31/07/2020: ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών στέγασης για το ακαδ. έτος 2020-2021

προκήρυξη διενέργειας εκλογών – ανάδειξη του Διευθυντή Εργαστηρίου ΕΨΕΤΕΜ του Τμ. Μουσικών Σπουδών

προκήρυξη διενέργειας εκλογών – ανάδειξη του Διευθυντή Εργαστηρίου ΕΒΟΜΙΠ του Τμ. Μουσικών Σπουδών

παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρ. αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα

απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-21

κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών μέσω Erasmus+

erasmus+: Προκήρυξη φοιτητών για το ακαδ. έτος 2020/21

κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21

προκήρυξη για την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

εξ αποστάσεως διαδικασίες για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας και την βεβαίωση πτυχίου