εξωτερικό μητρώο

δείτε εδώ το μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος όπως εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (1108/27.05.2021)