εξωτερικό μητρώο

δείτε εδώ το μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος όπως εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (4332/9.11.2020)