εξωτερικό μητρώο

δείτε εδώ το μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος όπως εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (1127/27.03.2022)