εσωτερικό μητρώο

δείτε εδώ το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος όπως εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (1108/27.05.2021)