επιτροπές

Ανακύκλωσης συσκευών
Ελευθέριος Παύλου

Αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών
Παύλος Αντωνιάδης (πρόεδρος)
Νικόλαος Ανδρίκος, Μάρκος Σκούλιος, Λορέντα Ραμοπούλου, Δημήτριος Έξαρχος

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Ασπασία Θεοδοσίου (πρόεδρος)
Αθανάσιος Τρικούπης, Νικόλαος Ανδρίκος

Δημοσίων σχέσεων
Κυριάκος Καλαϊτζίδης (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Λορέντα Ραμοπούλου, Δημήτριος Έξαρχος

Διδακτορικών σπουδών
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Αθανάσιος Τρικούπης, Λορέντα Ραμοπούλου, Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Ηλίας Σκουλίδας

Διπλωματικών εργασιών
Γεώργιος Κοκκώνης

Επαγγελματικών δικαιωμάτων και αποφοίτων
Νικόλαος Ανδρίκος (πρόεδρος)
Ασπασία Θεοδοσίου, Αντώνης Βερβέρης

Υλικοτεχνικών υποδομών και εξοπλισμού
Μάρκος Σκούλιος (πρόεδρος)
Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Ιστότοπος
Αντώνιος Βερβέρης

Eclass
Μαρία Ζουμπούλη, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Καθοδήγησης (mentoring) νέων μελών
Δημήτρης Έξαρχος, Δημήτρης Μυστακίδης, Αντώνιος Βερβέρης

Κατατακτηρίων εξετάσεων
Νικόλαος Ανδρίκος (πρόεδρος)
Μάρκος Σκούλιος, Δημήτρης Έξαρχος, Παναγιώτης Τσερίκης, Δημήτρης Μυστακίδης

Κινητικότητας Erasmus
Κυριάκος Καλαϊτζίδης (πρόεδρος)
Ασπασία Θεοδοσίου, Αντώνης Βερβέρης

Αναγνώρισης τίτλων σπουδών, μετεγγραφών και κατοχύρωσης μαθημάτων
Ηλίας Σκουλίδας (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Αθανάσιος Τρικούπης

Οικονομικών και προμηθειών
Παύλος Αντωνιάδης (πρόεδρος)
Δημήτρης Έξαρχος, Παναγιώτης Τσερίκης

Οπτικοακουστικό αρχείο
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Παναγιώτης Κοτσαρίνης, Νίκος Μπαχτής

Πρακτικής άσκησης
Λορέντα Ραμοπούλου (επιστημονικά υπεύθυνη)
Ηλίας Σκουλίδας, Μάρκος Σκούλιος

Σύμβουλος σπουδών
Ηλίας Σκουλίδας

Σύμβουλος μουσικού προσανατολισμού
Απόστολος Τσαρδάκας

Προσβασιμότητας & κοινωνικής στήριξης φοιτητών
Κυριάκος Καλαϊτζίδης
αναπλ. Μαρία Ζουμπούλη