επιτροπές

Ανακύκλωσης συσκευών
Ελευθέριος Παύλου

Αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών
Χρίστος Γαλιλαίας (πρόεδρος)
Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Γιώργος Κοκκώνης

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Ασπασία Θεοδοσίου (πρόεδρος)
Δημήτρης Έξαρχος, Νικόλαος Ανδρίκος, Αθανάσιος Βισβίκης (εκπρόσωπος φοιτητών)

Δημοσίων σχέσεων
Κυριάκος Καλαϊτζίδης (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Λορέντα Ραμοπούλου

Διδακτορικών σπουδών
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Αθανάσιος Τρικούπης, Λορέντα Ραμοπούλου, Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Ηλίας Σκουλίδας

Διπλωματικών εργασιών
Γεώργιος Κοκκώνης

Επαγγελματικών δικαιωμάτων και αποφοίτων
Νικόλαος Ανδρίκος (πρόεδρος)
Ασπασία Θεοδοσίου, Αντώνης Βερβέρης

Υλικοτεχνικών υποδομών και εξοπλισμού
Μάρκος Σκούλιος (πρόεδρος)
Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Ιστότοπος – eclass
Μαρία Ζουμπούλη, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Καθοδήγησης (mentoring) νέων μελών
Μαρία Ζουμπούλη (πρόεδρος)
Δημήτρης Έξαρχος, Δημήτρης Μυστακίδης

Κατατακτηρίων εξετάσεων
Νικόλαος Ανδρίκος (πρόεδρος)
Μάρκος Σκούλιος, Δημήτρης Έξαρχος, Παναγιώτης Τσερίκης, Δημήτρης Μυστακίδης

Κινητικότητας Erasmus
Δημήτρης Έξαρχος (πρόεδρος)
Ασπασία Θεοδοσίου, Αντώνης Βερβέρης

Αναγνώρισης τίτλων σπουδών, μετεγγραφών και κατοχύρωσης μαθημάτων
Ηλίας Σκουλίδας (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Αθανάσιος Τρικούπης

Οικονομικών και προμηθειών
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Τσερίκης

Οπτικοακουστικό αρχείο
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Παναγιώτης Κοτσαρίνης, Νίκος Μπαχτής

Πρακτικής άσκησης
Λορέντα Ραμοπούλου (επιστημονικά υπεύθυνη)
Ηλίας Σκουλίδας, Μάρκος Σκούλιος, δύο εκπρόσωποι φοιτητών

Σεμιναρίων και διαλέξεων
Δημήτρης Έξαρχος

Σύμβουλος σπουδών
Ηλίας Σκουλίδας

Σύμβουλος μουσικού προσανατολισμού
Απόστολος Τσαρδάκας

Προσβασιμότητας & κοινωνικής στήριξης φοιτητών
Κυριάκος Καλαϊτζίδης
αναπλ. Μαρία Ζουμπούλη