επιτροπές

Ανακύκλωσης συσκευών
Ελευθέριος Παύλου

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Ασπασία Θεοδοσίου (πρόεδρος)
Ειρήνη Παπαδάκη, Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Εκπρόσωπος φοιτητών

Δημοσίων σχέσεων
Ειρήνη Παπαδάκη (πρόεδρος)
Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Μαρία Ζουμπούλη

Διδακτορικών σπουδών
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Ασπασία Θεοδοσίου, Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Μάρκος Σκούλιος

Διπλωματικών εργασιών
Ειρήνη Παπαδάκη

Επαγγελματικών δικαιωμάτων και αποφοίτων
Ασπασία Θεοδοσίου (πρόεδρος)
Νικόλαος Ανδρίκος, Δημήτρης Μυστακίδης

Ηχητικών υποδομών και studio
Δημήτρης Μυστακίδης (πρόεδρος)
Απόστολος Τσαρδάκας, Ελευθέριος Παύλου

Ιστοσελίδας – eclass
Μαρία Ζουμπούλη

Κατατακτηρίων εξετάσεων
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Νικόλαος Ανδρίκος, Δημήτρης Μυστακίδης, Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Τσερίκης

Κινητικότητας Erasmus
Ειρήνη Παπαδάκη (πρόεδρος)
Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Μαρία Ζουμπούλη

Κτηριακών υποδομών
Μαρία Ζουμπούλη (πρόεδρος)
Ελευθέριος Παύλου, Απόστολος Τσαρδάκας

Μετεγγραφών και κατοχύρωσης μαθημάτων
Ηλίας Σκουλίδας (πρόεδρος)
Ειρήνη Παπαδάκη, Μαρία Ζουμπούλη

Μουσικού εξοπλισμού και υποδομών
Απόστολος Τσαρδάκας (πρόεδρος)
Δημήτρης Μυστακίδης, Ελευθέριος Παύλου, Παναγιώτης Τσερίκης

Οικονομικών
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Ασπασία Θεοδοσίου, Ηλίας Σκουλίδας

Πρακτικής άσκησης
Μαρία Ζουμπούλη (επιστημονικά υπεύθυνη)
Ηλίας Σκουλίδας, Μάρκος Σκούλιος, 2 εκπρόσωποι φοιτητών

Σεμιναρίων και διαλέξεων
Ασπασία Θεοδοσίου (πρόεδρος)
Ειρήνη Παπαδάκη, Μαρία Ζουμπούλη

Σύμβουλος σπουδών
Ηλίας Σκουλίδας

Σύμβουλος μουσικού προσανατολισμού
Απόστολος Τσαρδάκας