επιτροπές

Ανακύκλωσης συσκευών
Ελευθέριος Παύλου

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Ασπασία Θεοδοσίου (πρόεδρος)
Ειρήνη Παπαδάκη, Νικόλαος Ανδρίκος, Εκπρόσωπος φοιτητών

Δημοσίων σχέσεων
Κυριάκος Καλαϊτζίδης (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Δημήτρης Έξαρχος

Διδακτορικών σπουδών
Αθανάσιος Τρικούπης (πρόεδρος)
Γεώργιος Κοκκώνης, Ασπασία Θεοδοσίου, Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Ηλίας Σκουλίδας

Διπλωματικών εργασιών
Γεώργιος Κοκκώνης, Δημήτρης Έξαρχος

Επαγγελματικών δικαιωμάτων και αποφοίτων
Νικόλαος Ανδρίκος (πρόεδρος)
Ασπασία Θεοδοσίου, Ειρήνη Παπαδάκη

Ηχητικών υποδομών και studio
Μάρκος Σκούλιος (πρόεδρος)
Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Ιστότοπος – eclass
Μαρία Ζουμπούλη, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Καθοδήγησης (mentoring) νέων μελών
Μαρία Ζουμπούλη (πρόεδρος), Δημήτρης Έξαρχος, Απόστολος Τσαρδάκας

Κατατακτηρίων εξετάσεων
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Νικόλαος Ανδρίκος, Αθανάσιος Τρικούπης, Δημήτρης Έξαρχος, Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Τσερίκης

Κινητικότητας Erasmus
Ειρήνη Παπαδάκη (πρόεδρος)
Δημήτρης Έξαρχος, Ασπασία Θεοδοσίου

Κτηριακών υποδομών
Μαρία Ζουμπούλη (πρόεδρος)
Ελευθέριος Παύλου, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Μετεγγραφών και κατοχύρωσης μαθημάτων
Ηλίας Σκουλίδας (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Αθανάσιος Τρικούπης

Μουσικού εξοπλισμού και υποδομών
Απόστολος Τσαρδάκας (πρόεδρος)
Ελευθέριος Παύλου, Παναγιώτης Τσερίκης

Οικονομικών
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Αθανάσιος Τρικούπης, Μάρκος Σκούλιος

Οπτικοακουστικό αρχείο
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Πρακτικής άσκησης
Μαρία Ζουμπούλη (επιστημονικά υπεύθυνη)
Ηλίας Σκουλίδας, Μάρκος Σκούλιος

Σεμιναρίων και διαλέξεων
Δημήτρης Έξαρχος (πρόεδρος)
Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Ασπασία Θεοδοσίου

Σύμβουλος σπουδών
Ηλίας Σκουλίδας

Σύμβουλος μουσικού προσανατολισμού
Απόστολος Τσαρδάκας

Υπεύθυνος προσβασιμότητας & κοινωνικής στήριξης φοιτητών
Κυριάκος Καλαϊτζίδης