επιτροπές

Ανακύκλωσης συσκευών
Ελευθέριος Παύλου

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Ασπασία Θεοδοσίου (πρόεδρος)
Ειρήνη Παπαδάκη, Νικόλαος Ανδρίκος, Εκπρόσωπος φοιτητών

Δημοσίων σχέσεων
Κυριάκος Καλαϊτζίδης (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Δημήτρης Έξαρχος

Διδακτορικών σπουδών
Αθανάσιος Τρικούπης (πρόεδρος)
Γεώργιος Κοκκώνης, Ασπασία Θεοδοσίου, Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Ηλίας Σκουλίδας

Διπλωματικών εργασιών
Ειρήνη Παπαδάκη

Επαγγελματικών δικαιωμάτων και αποφοίτων
Νικόλαος Ανδρίκος (πρόεδρος)
Ασπασία Θεοδοσίου, Ειρήνη Παπαδάκη

Ηχητικών υποδομών και studio
Μάρκος Σκούλιος (πρόεδρος)
Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Ιστοσελίδας – eclass
Μαρία Ζουμπούλη, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Κατατακτηρίων εξετάσεων
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Νικόλαος Ανδρίκος, Αθανάσιος Τρικούπης, Δημήτρης Έξαρχος, Απόστολος Τσαρδάκας, Παναγιώτης Τσερίκης

Κινητικότητας Erasmus
Ειρήνη Παπαδάκη (πρόεδρος)
Δημήτρης Έξαρχος, Ασπασία Θεοδοσίου

Κτηριακών υποδομών
Μαρία Ζουμπούλη (πρόεδρος)
Ελευθέριος Παύλου, Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Μετεγγραφών και κατοχύρωσης μαθημάτων
Ηλίας Σκουλίδας (πρόεδρος)
Μαρία Ζουμπούλη, Αθανάσιος Τρικούπης

Μουσικού εξοπλισμού και υποδομών
Απόστολος Τσαρδάκας (πρόεδρος)
Ελευθέριος Παύλου, Παναγιώτης Τσερίκης

Οικονομικών
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Αθανάσιος Τρικούπης, Μάρκος Σκούλιος

Οπτικοακουστικό αρχείο
Γεώργιος Κοκκώνης (πρόεδρος)
Παναγιώτης Κοτσαρίνης

Πρακτικής άσκησης
Μαρία Ζουμπούλη (επιστημονικά υπεύθυνη)
Ηλίας Σκουλίδας, Μάρκος Σκούλιος, 2 εκπρόσωποι φοιτητών

Σεμιναρίων και διαλέξεων
Δημήτρης Έξαρχος (πρόεδρος)
Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Ασπασία Θεοδοσίου

Σύμβουλος σπουδών
Ηλίας Σκουλίδας

Σύμβουλος μουσικού προσανατολισμού
Απόστολος Τσαρδάκας