συνέδρια

ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων (2021)

ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων (2020)

αστικές λαϊκές μουσικές (2019)

η δίκη των ρεμπετών (2016)

narda – Οθωμανική Άρτα. Η μετάβαση από την ύστερη οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη (2015)

αστικές λαϊκές μουσικές: λαϊκή κιθάρα (2014)

τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (2013)

φάντο & ρεμπέτικο (2002)

ημερίδα για την ίδρυση του Τμήματος (2000)