πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο

Ο χαρακτήρας του προγράμματος είναι οργανοκεντρικός, συντονιζόμενος με το σύστημα ειδικών εξετάσεων που απαιτεί έλεγχο μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Καλύπτοντας με πληρότητα ένα τρίπτυχο ειδολογικών προσεγγίσεων (δυτική «κλασική» μουσική, ανατολική μουσική, λαϊκές και παραδοσιακές μουσικές), εφοδιάζει τους απόφοιτους με όλη την αποσκευή που είναι απαραίτητη για την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, ιδιαιτέρως δε για την επαρκή ένταξή τους στην εκπαίδευση, ιδιωτική και δημόσια, και σε όλα τα επίπεδα, Ωδείο, δημοτικό σχολείο, γενικό Γυμνάσιο-Λύκειο, Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο κλπ.

Πρόγραμμα-Πίνακας