διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος

  • Μαρία Ζουμπούλη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

  • Ασπασία Θεοδοσίου – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραμματεία

  • Ευαγγελία Νάση – Προϊσταμένη
  • Μαριάνθη Πάτρα
  • Χρήστος Τσίρκας

Επιτροπές – Θεσμική ευθύνη