administration

Department President
Athanasios Trikoupis – Associate professor

Deputy President
Aspasia Theodosiou – Associate professor

Secretariat
Evagelia Nasi – Head
Vasiliki Fragaki
Vasilis Zarzanis

Committees – Institutional responsibility