υποψήφιοι μεταδιδάκτορες

Εγγραφή: 01/01/2020
Νίκος Ορδουλίδης, Οι ετεροτοπίες του πιάνου στα ανατολικά (Επόπτης: Γ. Κοκκώνης). Το Μεταδιδακτορικό υλοποιείται με υποτροφία του ΙΚΥ.

Εγγραφή: 15/6/2021
Βαλέρι Ισμαγκίλοβ, Συστηματικός Κατάλογος δημοσιευμένων έργων Ελλήνων συνθετών για πιάνο ανά βαθμό δυσκολίας (Επόπτης: Αθ. Τρικούπης)

Εγγραφή: 15/11/2022
Ευαγγελία Χαλδαιάκη, Τουρκόφωνη και ελληνόφωνη δημοτική μουσική στις ελληνόφωνες μουσικές συλλογές της ύστερης οθωμανικής περιόδου: μουσικές μεταγραφές, σχολιασμός και σύγχρονες επιτελέσεις τους (Επόπτης: Ν. Ανδρίκος)