υποψήφιοι διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία εγγραφής Επιβλέπων
Μαρία Καπκίδη 19/07/2019 Νίκος Ανδρίκος
Στέφανος Φευγαλάς 19/07/2019 Νίκος Ανδρίκος
Γεώργιος Ευαγγέλου 19/07/2019 Μαρία Ζουμπούλη
Μάριος Σκαμνέλος 19/07/2019 Γιώργος Κοκκώνης
Όλγα Σιαπάτη 18/03/2020 Μαρία Ζουμπούλη
Δέσποινα Ψαθά 18/03/2020 Νίκος Ανδρίκος
Αθανάσιος Βόλλας 18/03/2020 Γιώργος Κοκκώνης
Γιώργος Τσέρτος 09/10/2020 Γιώργος Κοκκώνης
Σοφία Μακούλη 23/03/2021 Μάρκος Σκούλιος
Μαριάνθη Κοίλια 23/03/2021 Γιώργος Κοκκώνης