παράρτημα διπλώματος

Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτόματα για κάθε απόφοιτο του πανεπιστημιακού τομέα μαζί με το πτυχίο του. Για τους απόφοιτους του τεχνολογικού τομέα εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους και μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει μετά το 2011

Δείτε το εδώ