αρχείο μουσικής

Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει ψηφιακά και αναλογικά τεκμήρια ήχου, εικόνας αλλά και οπτικοακουστικό υλικό (DVD).

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος του Αρχείου βρίσκεται σε στάδιο ανασυγκρότησης και σύντομα θα είναι προσβάσιμος διαδικτυακά.

Το Αρχείο βρίσκεται στην Τεχνούπολη Κωστακιών (κτήριο Βιβλιοθήκης) και είναι ανοιχτό στο κοινό. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Αρχείου:
 26810-50458, εσωτερικό 1458 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aemtlpm@teiep.gr

Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, αναπτύχθηκε παράλληλα με την δημιουργία του Τμήματος και φιλοξενεί ένα πλήθος τεκμηρίων σε διαφορετικούς τύπους αποθηκευτικών μέσων, για ήχο, εικόνα, οπτικοακουστικά έργα και έντυπες δημιουργίες.

Λειτουργεί για το κοινό και είναι διαθέσιμο στους φοιτητές προκειμένου να ερευνήσουν και να μελετήσουν το αντικείμενό τους, μέσα από ένα πλήθος ψηφιακών εφαρμογών. Συνάμα, χάρη στο πλούσιο κατάλογό του που αριθμεί περίπου 75.000 μουσικά τεκμήρια, αποτελεί τον βασικό χώρο διενέργειας της έρευνας και τεκμηρίωσης της ελληνικής μουσικής που πραγματώνεται μέσα από τις εκδόσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις Πτυχιακές εργασίες των φοιτητών.

Προσωρινή Βάση αναζήτησης: http://aem.teiep.gr/webopac/Vubis.csp