ΕΒΑΜΙΠ

Εργαστήριο Βαλκανικών και Ανατολικών Μουσικών, Ιστορίας και Πολιτισμών − ΕΒΑΜΙΠ (Laboratory for the Study of Balkan and Eastern Music, History and Cultures).

ΦΕΚ ίδρυσης: Β΄ 281/11.2.2016 ως ΕΒΟΜΙΠ και επανίδρυσης ως ΕΒΑΜΙΠ Β΄ 4818/2.11.2020

Ανθρώπινο δυναμικό
Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής – Διευθυντής
Μάρκος Σκούλιος, Επίκουρος Καθηγητής – Αναπληρωτής Διευθυντής
Ασπασία Θεοδοσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νίκος Ανδρίκος, Επίκουρος Καθηγητής
Ηλίας Σκουλίδας, Επίκουρος Καθηγητής

Επιστημονικοί συνεργάτες, Πανεπιστημιακοί υπότροφοι, Διδάσκοντες μουσικών οργάνων με σύμβαση 407, καθώς και Διδακτορικοί φοιτητές

περιγραφή
δράσεις