Ηλίας Σκουλίδας

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας (ΦΕΚ: 3381, τ. Β΄, 10.08.2018)
τηλ. 2681050296
email: iskoulid@uoi.gr
Γνωστικό αντικείμενο: Νεώτερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία: δυτικά Βαλκάνια,  19ος – 20ός αιώνας.
Μαθήματα στο ΠΠΣ: Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου, Νεώτερη Βαλκανική Ιστορία, Ετερότητες σε Ελλάδα και Βαλκάνια, Τοπική Ιστορία και Μουσική, Ιστορικά Αρχεία και Πηγές.

Ο Ηλίας Γ. Σκουλίδας γεννήθηκε στην Άρτα το 1967.  Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας  και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με άριστα και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με άριστα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και διετέλεσε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ). Από το 2001 μέχρι το 2008 εργάστηκε ως ιστορικός στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έχει διδάξει νεώτερη αλβανική ιστορία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και περιφερειακές συγκρούσεις στην εποχή των εθνικισμών στο Henry M. Jackson School of International Studies του Πανεπιστημίου της Washington/Study Abroad Program (τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ σχετικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις το 2005 (Yale, Columbia, Washington). Υπήρξε επίκουρος καθηγητής νεώτερης ιστορίας στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (2008-2018). Επίσης, δίδαξε νεώτερη βαλκανική ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2013-2017) σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Από τον Ιανουάριο του 2019 υπηρετεί ως επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο νεώτερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας (δυτικά Βαλκάνια, 19ος – 20ός αι.) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Βαλκανικής και Οθωμανικής Μουσικής, Ιστορίας και Πολιτισμών (ΕΒΟΜΙΠ) (2017-2020).

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιονίου και Αδριατικού Χώρου (ΙΜΙΑΧ) και μέλος μιας σειράς επιστημονικών ενώσεων: Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ), Μνήμονα, Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων, Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη νεώτερη και σύγχρονη βαλκανική ιστορία και εστιάζουν σε περιφερειακές εντάσεις, στις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά την περίοδο των εθνικισμών, σε τοπικότητες και σε ετερότητες στα Βαλκάνια και στα βαλκανικά κράτη την περίοδο μέχρι και τον πρώιμο Ψυχρό πόλεμο.

Έχει συμμετοχή με ανακοινώσεις σε διάφορα διεθνή συνέδρια και workshops, σχετικά με τα ενδιαφέροντά του (μεταξύ των οποίων Istanbul/Bilgi University, Wien/ University of Wien, Chicago Conference of MGSA, Tirana/Conference of AIESEE, Graz, Lund, Beograd).

Υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας, η οποία βραβεύθηκε από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης» για την έρευνα «Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία: εκπαίδευση και δημογραφική κινητικότητα σε Αλβανία και Ελλάδα» (2009). Επίσης, υπήρξε κύριος ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Η Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις» (2012-2015).

Έχει ετεροαναφορές σε βιβλία και άρθρα, σε αρκετά από τα οποία μνημονεύεται αρκετές φορές. Μιλά αρκετά καλά αγγλικά και καλά αλβανικά, γαλλικά και ιταλικά. Υπήρξε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα συνέδρια:

  1. Ελλάδα και Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου: «Προσλήψεις» της ελληνικής πολιτικής, Θεσσαλονίκη 2010.
  2. Scrambling for Power: War and Political Transformation in the Balkans during the 1940s, Θεσσαλονίκη 2012.
  3. Narda/Οθωμανική Άρτα: Η μετάβαση από την ύστερη οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη, Ottoman Arta, Άρτα 2015.

Επιστημονικό έργο τελευταίας πενταετίας
Αναλυτικό βιογραφικό