εξ αποστάσεως διαδικασίες για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας και την βεβαίωση πτυχίου

εξ αποστάσεως διαδικασίες για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας και την βεβαίωση πτυχίου

Oι φοιτητές που υποστηρίζουν την πτυχιακή τους εργασία εξ αποστάσεως, αφού παρουσιάσουν επιτυχώς, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  1. Το πρακτικό εξέτασης που φέρει την βαθμολογία και τις υπογραφές των εξεταστών, αποστέλλεται στη Γραμματεία από τον επιβλέποντα καθηγητή, πρωτοκολλείται και στην συνέχεια αποστέλλεται στον φοιτητή για να χρησιμοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη.
  2. Στέλνουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής (δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατώντας εδώ) που προβλέπεται στο εσωτερικό της πτυχιακής εργασίας, ώστε να μπει στον φοιτητικό τους φάκελο. Για δική σας διευκόλυνση σχετικά με το γνήσιο υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση χρησιμοποιήστε την εφαρμογή https://www.gov.gr/  ή πιο συγκεκριμένα:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese (για υπεύθυνες δηλώσεις)

  1. Ανεβάζουν στο Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης το pdf της πτυχιακής τους εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Βιβλιοθήκης
  2. Ανταποκρίνονται σε ό,τι τους ζητηθεί από την Βιβλιοθήκη
    Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο:
1. Στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία τις εξής δύο (2) βεβαιώσεις από τη Βιβλιοθήκη:
α. ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με δανεισμένα βιβλία

β. ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με δανεισμένο υλικό του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής

2. Στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία συμπληρωμένη αίτηση για χορήγηση των εξής τριών (3) εγγράφων:
α. Αίτηση για πτυχίο (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

β. Αίτηση για πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας(δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

γ. Αίτηση για βεβαίωση μουσικής ειδίκευσης (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

δ. Ερωτηματολόγιο πτυχιούχων (δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ)

Οι φοιτητές που πληρούν τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις και επιθυμούν να συνεχίσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών:
Δεν διεκδικούν και δεν λαμβάνουν βεβαίωση πτυχίου αλλά στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία αίτηση απόκτησης πτυχίου Πανεπιστημίου (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)