προκήρυξη διενέργειας εκλογών – ανάδειξη του Διευθυντή Εργαστηρίου ΕΒΟΜΙΠ του Τμ. Μουσικών Σπουδών

προκήρυξη διενέργειας εκλογών – ανάδειξη του Διευθυντή Εργαστηρίου ΕΒΟΜΙΠ του Τμ. Μουσικών Σπουδών

δείτε την Προκήρυξη εδώ