κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21

κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21

Αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται πατώντας εδώ. Συνημμένα υποβάλλονται:

α) αντίγραφο πτυχίου(ων), συνοδευόμενο ενδεχομένως από αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και

β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση των κατατακτηρίων εξετάσεων εδώ