μεταβατικές διατάξεις τεχνολογικού τομέα

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής 2014

Εδώ μπορείτε να δείτε τις μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται για το πρόγραμμα σπουδών του τεχνολογικού τομέα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:
metavatikes 21-22

Εδώ μπορείτε να δείτε τις μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται για το πρόγραμμα σπουδών του τεχνολογικού τομέα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21: Metavatikes 20-21_c

Εδώ μπορείτε να δείτε τις μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται για το πρόγραμμα σπουδών του τεχνολογικού τομέα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20: Music_metavatikes diataxeis_19-20

Ο πίνακας των εξαρτήσεων μεταξύ μαθημάτων “μεταφράζεται” στην νέα συνθήκη ως ακολούθως: Proapaitoumena_metavatikes