Νίκος Ορδουλίδης

Θέση/βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης
Γνωστικό αντικείμενο: Μουσικολογία – Εκτέλεση
Μαθήματα: Δισκογραφία, Μουσική Δεξιότητα – Λαϊκό Πιάνο
email: n.ordoulidis@uoi.gr

Ο Νίκος Ορδουλίδης σπούδασε στο University of Leeds της Αγγλίας (διδακτορικό στα πεδία της λαϊκής μουσικολογίας και της εθνομουσικολογίας, και μεταπτυχιακό στην μουσική εκτέλεση) και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (πτυχίο μουσικής επιστήμης και τέχνης). Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στο δισκογραφικό έργο του Βασίλη Τσιτσάνη και στα προβλήματα της έρευνας γύρω από την λαϊκή μουσική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τον μουσικό συγκρητισμό που διέπει τις λαϊκές μουσικές. Επίσης, οι πρακτικές εκτέλεσης του λαϊκού πιάνου συνιστούν μία έτερη πτυχή της ερευνητικής του δραστηριότητας. Είναι ενεργός συνθέτης με έξι δισκογραφικές δουλειές· μέλος του Modern Greek Studies Association, του Association for Recorded Sound Collections, της International Musicological Society και της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Από το 2014 έως το 2018 δίδαξε ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Από το 2018 διδάσκει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από τον Γενάρη του 2020 εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα, με τίτλο «Οι ετεροτοπίες του πιάνου στα ανατολικά», ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

www.ordoulidis.gr / www.eastern-piano.com

Μονογραφίες και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Ordoulidis, N. (2021). Musical Nationalism, Despotism and Scholarly Interventions in Greek Popular Music. Bloomsbury Academic.

Ορδουλίδης, Ν. (2020). Τα χαμένα κομμάτια του παζλ της Θεσσαλονίκης: Το αρχείο ηχογραφήσεων του Αλμπέρτου Ναρ. Στο Λ. Ναρ (Επιμ.), Θυμάμαι… Επιζώντες του Ολοκαυτώματος τραγουδούν σεφαραδίτικα τραγούδια (σσ. 8-24). Ιανός.

Ορδουλίδης, Ν. (2018). Το λαϊκό πιάνο – Η εποχή του ρεμπέτικου. Εκδόσεις Πριγκηπέσσα.

Ορδουλίδης, Ν. (2018). Ανανεώνοντας το λαϊκό. Στο Έ. Ντούρου, & Π. Φρούντζος, Βασίλης Τσιτσάνης, Της γερακίνας γιος (σσ. 6-11). Hot Doc.

Ορδουλίδης, Ν. (2017). Συννεφιασμένη Κυριακή και Τη Υπερμάχω – Καθρέφτισμα ή αντικατοπτρισμός; Αθήνα: Fagottobooks.

Ορδουλίδης, Ν. (2015). Ένα λαϊκό μουσικό σύμβολο. Στο Δ. Μανιάτης (Επιμ.), Τσιτσάνη εγκώμιον (σσ. 112-115). Τα Νέα.

Ορδουλίδης, Ν. (2014). Η δισκογραφική καριέρα του Βασίλη Τσιτσάνη (1936-1983). Ανάλυση της μουσικής του και τα προβλήματα της έρευνας στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θεσσαλονίκη: Ιανός ο Μελωδός.

Άρθρα και πρακτικά συνεδρίων (peer review)

Ordoulidis, N. (2022). The Piano in Greek Popular Orchestras of the Previous Centuries. An Overview of the Material. In E. Kallimopoulou, P. Poulos & C. Williams (Eds.) Popular Music of the Greek World. Athens: British School at Athens [in print].

Ορδουλίδης, Ν. (2022). Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: Η περίπτωση του ρεμπέτικου. 1ο Ετήσιο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων (21-22 Απριλίου 2017). Αθήνα: Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης [υπό έκδοση].

Ordoulidis, N. (2021). 1911: Greek Estudiantina on the Road. Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain [online, in print].

Ορδουλίδης, Ν. (2021). Αθήνα: Ταταυλιανό / New York: Beykos. Στο Κ. Χάρδας, Γ. Σακαλιέρος, & Ι. Φούλιας (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου Παραλλαγές, Επεξεργασίες, Μεταμορφώσεις (Θεσσαλονίκη, 1–3 Δεκεμβρίου 2017) (σσ. 418–423). Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία.

Ορδουλίδης, Ν. (2021). Οι ετεροτοπίες του πιάνου στα ανατολικά. Πρακτικά 12ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου. Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία [υπό έκδοση].

Ordoulidis, N. (2021). The Peregrinations of a Princess… Urban Popular Music of the 20th Century in the Network of Eastern Europe, the Balkans and the South-Eastern Mediterranean. Association of Recorded Sound Collections Journal, 2, pp. 249–282.

Ordoulidis, N. (2021). The ‘Ecumene’ of the Greek Estudiantinas. Proceedings of the Conference on the Social, Cultural and Economic History of İzmir and the Region, Hrant Dink Foundation, Izmir (24–25 November 2017) [in print].

Ορδουλίδης, Ν. (2020). Η περιπλάνηση της πριγκηπέσσας. Στο Γ. Κοκκώνης, & Σ. Κοζιού (Επιμ.), “Αστικές λαϊκές μουσικές”, Πρακτικά 7ου πανελλήνιου συνεδρίου (Καρδίτσα, 18-20 Οκτωβρίου 2019), (σσ. 185–203). Κέντρο Ιστορικής & Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Ορδουλίδης, Ν. (2019). Αποδοχές και απορρίψεις στις διασκευές των ρεμπέτικων που συγκροτούν τις “Έξι λαϊκές ζωγραφιές”. Στο Κ. Χάρδας, Κ. Βούβαρης, Κ. Καρδάμης, Γ. Σακαλλιέρος, & Ι. Φούλιας (Επιμ.), Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις, 8ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (25-27 Νοεμβρίου 2016) (σσ. 668-678). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία.

Ορδουλίδης, Ν. (2018). Το πιάνο στις λαϊκές ορχήστρες του προηγούμενου αιώνα. Μία επισκόπηση του υλικού. 1ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Παράδοσης και Πολιτισμού (σσ. 59-66). Κέρκυρα: Εστία Πολιτισμού Κέρκυρας.

Ζουμπούλη, Μ., & Ορδουλίδης, Ν. (2018). «Για τον τεχνίτη και το δάνεισμα είν’ έν’ από τα όργανα της πρωτοτυπίας του» (Κ. Παλαμάς). Στο Μ. Ζουμπούλη, & Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη (Επιμ.), Η δίκη των ρεμπετών (σσ. 45-51). Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου & Νομική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ορδουλίδης, Ν. (2015). Η αστική λαϊκή μουσική στην εκπαίδευση της Ελλάδας: Ορισμένα προβληματικά ζητήματα. Στο Φούλιας, Βούβαρης, Κίτσιος, & Χάρδας (Επιμ.), Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και μέλλον. Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (21-23 Νοεμβρίου, 2014) (σσ. 204-209). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία.

Ορδουλίδης, Ν. (2014). Λήμμα του Βασίλη Τσιτσάνη στο Grove Music/Oxford Music

Online.

Ordoulidis, N. (2011). The Greek Popular Modes. British Postgraduate Musicology, 11. http://britishpostgraduatemusicology.org/bpm11/ordoulidis_the_greek_popular_modes.pdf

Συνθετικό έργο – Δισκογραφία – Projects

YouTube channel: www.youtube.com/ordoulidis

Facebook Page: www.facebook.com/nikordoulidis

2005
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας), Επίσημος τουριστικός οδηγός του Δήμου Νάουσας. Συνθέσεις του ιδίου.
2005
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης), Α΄ Έπαινος στην κατηγορία «Σύνθεση Χορωδίας». Έργο «Kyrie Eleison», για SATB χορωδία και συμφωνική ορχήστρα. 3ος Διεθνής Διαγωνισμός, Βόλος.
2006
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας, τραγουδιστής), 1ος προσωπικός δίσκος: «Όνειρο διπρόσωπο» (ανεξάρτητη παραγωγή).
2006
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης), 2ος προσωπικός δίσκος: Μουσικο-θεατρική παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Έργο για συμφωνική ορχήστρα και παιδική χορωδία (ανεξάρτητη παραγωγή).
2007
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας, τραγουδιστής), 3ος προσωπικός δίσκος: «Άρωμα από λουλούδι» (ανεξάρτητη παραγωγή).
2009
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας, τραγουδιστής), 4ος προσωπικός δίσκος: «Λυρικοί Ορίζοντες, 10 λαϊκά τραγούδια για πιάνο & φωνή» (ανεξάρτητη παραγωγή).
2012
Ορδουλίδης, Ν., The Eastern Piano Project – Το Λαϊκό Πιάνο (βλ. www.eastern-piano.com)
2013
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας, διδασκαλία βυζαντινού χορού), Μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα «Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος». Έργο για τρεις σολίστες, Βυζαντινή χορωδία και λαϊκό πιάνο.
2014
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας), Μουσική στην ταινία μικρού μήκους «Alone», σε σκηνοθεσία Στέλιου Καλαϊτζή.
2015
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας), 5ος προσωπικός δίσκος: «Το λαϊκό πιάνο – η εποχή του ρεμπέτικου» (Melissa music).
2021
Ορδουλίδης, Ν. (συνθέτης, πιανίστας), 6ος προσωπικός δίσκος: “X–Terra / The Eastern Piano Project” (Nikos Ordoulidis).

Παραστάσεις – Συναυλίες

2008
Ordoulidis, Nikos (pianist), Greek Music Concert, University of Leeds, School of Music, 5 Μαρτίου.
2008
Ordoulidis, Nikos (chanter soloist), The Cathedral Church and All Saints Wakefield, United Kingdom. Συναυλία με ύμνους της Ορθόδοξης Μεγάλης Εβδομάδας, 18 Μαρτίου.
2009
Ορδουλίδης, Νίκος (συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας, τραγουδιστής), «Ένα τραγούδι έχω γράψει». Παραστάσεις με προσωπικές συνθέσεις σε Βέροια και Νάουσα.
2009
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), «Αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο»,  παράσταση, Θάσος 1 Αυγούστου. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμεναρίων «Το Κάστρο».
2009
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας). Πολιτιστικός Χειμώνας: «Αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο», παράσταση, Κύπρος 13 Μαρτίου. Διοργάνωση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
2010
Ορδουλίδης, Νίκος (συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας, τραγουδιστής). Παραστάσεις με προσωπικές συνθέσεις στην μουσική σκηνή Πλατώ, στην Θεσσαλονίκη.
2010
Ορδουλίδης, Νίκος (συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας, τραγουδιστής). Συναυλία με προσωπικές συνθέσεις στο πλαίσιο του Παρ’ αθίν αλός του Δήμου Καλαμαριάς, 7 Σεπτεμβρίου.
2010
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, μαέστρος), συναυλίες με το μουσικό σχήμα Ορφέας (ιδρυτής), με ρεπερτόριο δημοτικών τραγουδιών, στην Ταϊβάν.
2012
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, τραγουδιστής). Το λαϊκό πιάνο: Συναυλία με τον Μανώλη Πάππο στην Νάουσα, 23 Ιανουαρίου.
2013
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, μαέστρος), Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη με την Ορχήστρα της Πολιτιστικής Εταιρείας Μουσικής «Βασίλης Τσιτσάνης» (ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής), στην Θεσσαλονίκη με την Πίτσα Παπαδοπούλου, την Μελίνα Ασλανίδου και την Φωτεινή Βελεσιώτου, 9 Σεπτεμβρίου.
2014
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, μαέστρος), Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη με τον Μανώλη Λιδάκη, Καλίδονα, 19 Ιουλίου. Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Καλίδονας «Σάρενα» και Δήμος Ζαχάρως.
2014
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), παράσταση «το λαϊκό πιάνο», με την Φωτεινή Βελεσιώτου, στην Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου.
2014
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, μαέστρος), Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη στο Harpa Concert Hall του Ρέυκιαβικ της Ισλανδίας, 4 Μαΐου.
2015
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, μαέστρος), Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πριγκηπέσσα, 18-19 Ιανουαρίου.
2015
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), παράσταση «το λαϊκό πιάνο», με την Γιώτα Νέγκα, στην Νάουσα, 22 Μαΐου.
2015
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), παρουσίαση του δίσκου «Το λαϊκό πιάνο» με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Δημήτρη Μυστακίδη, στην Αθήνα, 23 Ιουνίου.
2015
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, μαέστρος), Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη με την Καλλιόπη Βέττα, Πριγκηπέσσα, 5 Μαΐου.
2015
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας, τραγουδιστής). Συναυλία με τον Κώστα Παπαδόπουλο στην Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου.
2016
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), παράσταση «το λαϊκό πιάνο – Ετεροτοπίες», στην Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου.
2017
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), «Το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα». Συναυλία με την Ορχήστρα «Πριγκηπέσσα» στην Ζυρίχη της Ελβετίας, 12 Μαΐου.
2017
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), «Επιτάφιος», του Γιάννη Ρίτσου και Μίκη Θεοδωράκη. Συναυλία με την Ορχήστρα «Πριγκηπέσσα» στο Βερολίνο της Γερμανίας, 13 Απριλίου.
2017
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), Καρακότας, Ανδρέας (τραγουδιστής). Συναυλία με το The Eastern Piano Project στην Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας.
2018
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), συναυλία με το The Eastern Piano Project, στο Mediterranean Music Festival στην Ελβετία, 27 Μαΐου.
2018
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), συναυλία με το The Eastern Piano Project, στο Mimos, στην Ζυρίχη της Ελβετίας, 29 Σεπτεμβρίου.
2018
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), συναυλία με το The Eastern Piano Project, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, 23 Οκτωβρίου.
2019
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), συναυλία στο Κτήμα Γεροβασιλείου «Λυρικός Τσιτσάνης», με την Μαρία Τσακανίκα (τραγούδι). Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2019
Ορδουλίδης, Νίκος (πιανίστας), συναυλία στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2019, με τίτλο: «Λυρικός Τσιτσάνης», με την Μαρία Τσακανίκα (τραγούδι). Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.