πολιτισμός: θεσμοί και διαχειρίσεις

πολιτισμός: θεσμοί και διαχειρίσεις (2006)

Η Ημερίδα με θέμα «Πολιτισμός: Θεσμοί και Διαχειρίσεις» (3 Ιουνίου 2006),
που διοργανώνεται στα πλαίσια της Εβδομάδας Ανοιχτών Πυλών, συμπληρώνει τις επίκαιρες θεματικές των διεθνών και εθνικών επιστημονικών διοργανώσεων, που έχει να αναδείξει το Τμήμα στην εξαετή πορεία του.

Με προσκεκλημένους επιστήμονες και επαγγελματίες από διάφορους χώρους του πολιτισμού, στόχος της φετινής Ημερίδας είναι να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, που αφορούν στην διαμόρφωση των πολιτικών πολιτισμού, στις διαχειρίσεις του υλικού και άυλου πολιτισμού, και στην αλληλόδραση ανάμεσα στους επίσημους και ανεπίσημους δημιουργούς πολιτισμού.

Politismos_Dixeiriseis_2006