μουσική (και) θεωρία

μουσική (και) θεωρία (2009)

Το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Ηπείρου διοργάνωσε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 ημερίδα με θέμα Μουσική (και) Θεωρία

Εκτός του περιγεγραμμένου χώρου της λόγιας ευρωπαϊκής μουσικής, η θεωρία των τροπικών συστημάτων αποτελεί terra incognita. Οι πείσμονες μελετητές του θέματος φαίνεται ωστόσο να δείχνουν τα τελευταία χρόνια ότι η χαρτογράφησή της είναι εφικτή, εφόσον προκύπτει από μια ευρύτερη συνεργασία.

Βασικό στόχο της Ημερίδας αποτέλεσε η μουσικολογική επαναδιαπραγμάτευση ζητημάτων που αφορούν τα διάφορα τροπικά συστήματα που εκδηλώθηκαν Ανατολικά της Μουσικής στους αρχαίους, μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους, τόσο από την πλευρά της θεωρητικής σύλληψης, όσο και από την πλευρά της μουσικής πράξης.
Η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται στο συνηθισμένο θέμα της συγκρότησης τρόπων, ήχων και μακάμ, αλλά αγκαλιάζει κάθε παράμετρο της μουσικής γλώσσας, αρμονία, εναρμόνιση, μετρική, ρυθμό, και γενικώς ο,τιδήποτε εμπίπτει στη φιλολογία και τη διαλεκτολογία της.

Η ημερίδα έλαβε χώρα στην Αίθουσα διαλέξεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, στους Κωστακιούς Άρτας. Κεντρικός ομιλητής (key speaker) θα είναι ο Τούρκος μουσικολόγος Ruhi Ayangil. Οι εισηγήσεις θα δημοσιευτούν άμεσα στην σειρά των «Τετραδίων» του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής.

Τα πρακτικά της ημερίδας έχουν εκδοθεί στον ομώνυμο τόμο των Τετραδίων του ΤΛΠΜ.

Mousiki_Theoria_2009