ΕΨΕΤΕΜ – ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικό έργο με τίτλο: «Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (ΜΕΛΟΣ)» με κωδικό ΕΛΚΕ 61390 στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ», ID 16971 και κωδικός έργου ΤΑΕΔΚ-06167. Το έργο είχε έναρξη την 01/04/22 και διαρκεί ως τις 30/09/24. Στο έργο συμμετέχουν ως επί κεφαλής o «Σύλλογος ‘Οι φίλοι της μουσικής’-Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη», και ως μέλη: α) ΕΨΕΤΕΜ-ΤΜΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, β) ΤΜΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γ) ΤΜΕΤ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δ) η εταιρεία Ν. ΠΑΠΑΖΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ (ALTSOL). Επιστημονικά υπεύθυνος για την ομάδα του ΕΨΕΤΕΜ είναι ο Γ. Κοκκώνης

Έκδοση λευκώματος, ως  προϊόν ερευνητικού έργου, με τίτλο: Μουσική από τη Θεσσαλία, που πρόκειται να τυπωθεί εντός του 2023 από τις εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Επιστημονική επιμέλεια Γ. Κοκκώνης, συμμετέχει με κείμενό του το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλίας Γ. Σκουλίδας

Ερευνητικό έργο με τίτλο: «Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» με κωδικό ΕΛΚΕ 61389 για λογαριασμό του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Το έργο είχε έναρξη την 22/04/21 και λήξη την 21/10/22. Επιστημονικά υπεύθυνος ήταν ο Γ. Κοκκώνης

Ζαγόρι φύση και πολιτισμός. Ψηφιακός οδηγός (2011-2015)

Έκδοση λευκώματος, ως  προϊόν ερευνητικού έργου, με τίτλο: Μουσική από την Ήπειρο, που εκδόθηκε το Φθινόπωρο 2008 από τις εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Επιστημονική επιμέλεια Γ. Κοκκώνης, συμμετείχαν με κείμενά τους τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ασπασία Θεοδοσίου και Ηλίας Γ. Σκουλίδας