Ειρήνη Παπαδάκη

Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια (ΦΕΚ: 1031, τ. Γ΄, 13.10.2015)
Τηλ.: 26810501545
email: papadaki@uoi.gr
Γνωστικό αντικείμενο: Επικοινωνία, διαμεσολάβηση και πολιτιστικές βιομηχανίες.
Μαθήματα στο ΠΠΣ: Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία, ΜΜΕ, ψηφιακά μέσα και μουσική, Διαμόρφωση καλλιτεχνικής ταυτότητας, Οπτικοακουστικά τεκμήρια.

Η Ειρήνη Παπαδάκη σπούδασε Δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία και τον Οπτικό Πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο του Kent στη Μεγάλη Βρετανία, από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα το 2002, με θέμα τη διαμεσολάβηση της τέχνης μέσα από τα ΜΜΕ.

Από το 2002 συνεργάστηκε με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) και από το 2004 έως και το 2007 υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη για έργα όπως η ψηφιοποίηση έργων των Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών, η δημιουργία βάσης δεδομένων για τους Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες και η δημιουργία διαδικτυακού portal για την ενσωμάτωση και κοινοποίησή τους. Έχει οργανώσει και επιβλέψει έρευνες κοινού και άλλα ερευνητικά projects, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα διαμόρφωσης στρατηγικών επικοινωνίας στα πλαίσια διάφορων πολιτιστικών βιομηχανιών και των συνεργειών τους, καθώς και των σημειωτικών τους διαστάσεων. Η πρόσφατη ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτιστικής επικοινωνίας, ενώ συμμετέχει στο έργο TUNE (Traditional Music Undergraduate Network in Europe), που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + από κοινοπραξία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως υπεύθυνη διαμόρφωσης της επικοινωνίας του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διδακτική της εμπειρία σε ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα περιλαμβάνει διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Kent στη Μεγάλη Βρετανία (Τμήμα Κινηματογράφου και Σπουδών της Εικόνας), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών), καθώς και στο ΤΕΙ Ηπείρου (Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων). Έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ από το 2017 είναι μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν σε ζητήματα πολιτιστικής επικοινωνίας, στη μελέτη των διαμεσολαβήσεων του πολιτισμού και των διάφορων μορφών τέχνης μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα νέα μέσα, στην ερμηνεία των πρακτικών των πολιτιστικών βιομηχανιών και των συνέργειών τους, καθώς και στην εξέταση των ποικίλων μορφών ανάδρασης σε διαφορετικά πλαίσια επικοινωνίας (από την άμεση επικοινωνία έργου τέχνης-θεατή/ακροατή σε ένα μουσείο ή σε μια μουσική παράσταση στη διαμεσολαβημένη επικοινωνία στα πολυδιάστατα πλαίσια του τεχνοπολιτισμού).

Επιστημονικό έργο τελευταίας πενταετίας
Αναλυτικό βιογραφικό