Δημήτρης Έξαρχος

Επίκουρος καθηγητής

email: d-exarchos@uoi.gr

Θεωρητικός και μουσικολόγος που ειδικεύεται στο σύγχρονη Δυτική λόγια μουσική. Έχει δημοσιεύσει σε βιβλία και περιοδικά σχετικά με τη σύνθεση, τη θεωρία και την ανάλυση μουσικής του εικοστού αιώνα. Έχει παραδώσει ομιλίες διεθνώς σχετικά με ζητήματα μουσικής ανάλυσης και φιλοσοφίας. Έχει διοργανώσει συνέδρια (Xenakis International Symposium; Notation in Contemporary Music; Compositional Aesthetics and the Political) συναυλίες, και εκδηλώσεις (Southbank Centre; Goldsmiths, Migrant Sound).

Η έρευνά του αφορά τα ζητήματα της χρονικότητας, της σημειογραφίας, και του υλισμού στις διασταυρώσεις μεταξύ φιλοσοφίας, αισθητικής, ανάλυσης, και σύνθεσης. Η αναλυτική του πρακτική περιλαμβάνει υπολογιστικές και μαθηματικές προσεγγίσεις.

Έχει διδάξει στο Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, και στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Υπήρξε ερευνητικός συνεργάτης στο Contemporary Music Research Unit του Goldsmiths και στο Κρατικό Ινστιτούτο Μουσικής Έρευνας, Βερολίνο.