Βαλεντίν Μακοβιτσιούκ

Διπλωματούχος κλαρινέτου από το έτος 2000. Την ίδια χρονιά, κατόπιν διαγωνισμού, προσελήφθη ως κορυφαίος μουσικός στην Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, θέση στην οποία παραμένει έως και σήμερα. Στο διάστημα 2009 – 2015 συνεργάστηκε ως έκτακτος μουσικός στη μπαντίνα, στη Ορχήστρα της Παιδικής Σκηνής και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τον Ιούνιο του 2013 απέκτησε με άριστα, το πανεπιστημιακό δίπλωμα (Bachelor degree) μουσικής ερμηνείας – κλαρινέτο, μετά από σπουδές διάρκειας 4 χρόνων στη Μουσική Ακαδημία Gheorghe Dima της πόλης Cluj- Napoca (Ρουμανία).

Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές σπουδές (2015) – με την μεταπτυχιακή εργασία «Στιλιστική πολυμορφία της μουσικής για κλαρινέτο στον 20ο αιώνα» – και οι διδακτορικές σπουδές (2018) οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής «Τα μουσικά έργα των Ρουμάνων συνθετών για σόλο κλαρινέτο στον 20ο αιώνα».  Παράλληλα με τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ολοκλήρωσε επιτυχώς τα μαθήματα του Τμήματος Κατάρτισης Διδακτικού Προσωπικού (Teaching Staff Training Department) –  Α΄ και Β΄ επιπέδου, με χρονική διάρκεια σπουδών 3 και 2 χρόνια αντίστοιχα.