σεμινάρια-διαλέξεις 2022

σεμινάρια-διαλέξεις 2022

Διαδικτυακό σεμινάριο του Εργαστηρίου ΕΨΕΤΕΜ του Τμήματος ενταγμένο στο πλαίσιο των σεμιναρίων του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

«Διάλογοι μεταξύ μουσικής και αρχιτεκτονικής στο έργο του Ιάννη Ξενάκη». Παρασκευή 14/01 και ώρα 17:00.

Το έργο του συνθέτη και αρχιτέκτονα Ιάννη Ξενάκη εκτείνεται σε διάφορους τομείς, με σημαντική συνεισφορά στη σύνθεση οργάνων, την ηλεκτροακουστική μουσική, τη θεωρία της μουσικής, τα πολυμέσα και τις επι-τόπου παραστάσεις, και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το όραμά του αφορά θέματα όπως ο σχεδιασμός πόλεων, οι γενικές μελέτες μορφολογίας, η φιλοσοφία ή ο ρόλος των τεχνών σε σχέση με τις επιστήμες. Το έργο του βρίσκεται σε διάλογο όλο και περισσότερο με τομείς όπως η τέχνη των νέων μέσων, οι μελέτες ήχου, οι μελέτες επιτέλεσης, η πολιτική, η οικολογία, ο παραμετρικός σχεδιασμός στην αρχιτεκτονική, ή η ηχητική τέχνη. Η μελέτη του έργου του είναι σχετική και σημαντική για την κατανόηση της ιστορίας της σύγχρονης μουσικής, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής και τη σχέση τους με ιστορικά και πολιτικά γεγονότα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ομιλητές τους σεμιναρίου (Μάκης Σολωμός, Πανεπιστήμιο του Παρισιού 8· Έλσα Κιουρτσόγλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας· συντονιστής: Δημήτρης Έξαρχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) θα αναπτύξουν προβληματισμούς που άπτονται των παραπάνω θεματικών, απευθυνόμενοι σε ένα κοινό πέρα από τα όρια των μουσικών σπουδών.

Δείτε εδώ την αφίσα.