διδακτορική & μεταδιδακτορική έρευνα ΕΨΕΤΕΜ

Διδακτορική έρευνα:

  1. «Η αναπαράσταση του εξωτικού στην ελληνική δισκογραφία των 78 στροφών: Ανάλυση και ερμηνεία», από τον Γιώργο Ευαγγέλου με επιβλέπουσα την Μαρία Ζουμπούλη
  2. «Η διδασκαλία μουσικού οργάνου στην ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική με τη συμβολή της τεχνολογίας», από τον Μάριο Σκαμνέλο με επιβλέποντα τον Γιώργο Κοκκώνη
  3. «Η πρώιμη αστική λαϊκή στιχουργική και η αισθητική της», από την Όλγα Σιαπάτη με επιβλέπουσα την Μαρία Ζουμπούλη
  4. «Η πεντατονία στις λαϊκές μουσικές παραδόσεις της Ηπείρου και οι μετασχηματισμοί της», από τον Θανάση Βόλλα με επιβλέποντα τον Γιώργο Κοκκώνη

Μεταδιδακτορική έρευνα:

  1. «Οι ετεροτοπίες του πιάνου στα ανατολικά», από τον Νίκο Ορδουλίδη με επιβλέποντα τον Γιώργο Κοκκώνη. Η συγκεκριμένη μεταδιδακτορική έρευνα υλοποιείται με υποτροφία του ΙΚΥ.