Πολιτιστική διαχείριση. Από την ερμηνεία στη διοίκηση

Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει κείμενα των βασικών εισηγητών του κύκλου σεμιναρίων που οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτιστικό Διοικείν» του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, το οποίο αποτέλεσε μέρος του Ιδρυματικού Προγράμματος «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών στο ΤΕΙ Ηπείρου». Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06 και 2006-07, με την συνδρομή μελών ΕΠ και επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος, πλέον των προσκεκλημένων επιστημόνων από τον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο. Δομήθηκε σε εβδομαδιαία βάση ως σειρά διαλέξεων/σεμιναρίων ανεπτυγμένων σε δύο όμοιες ακολουθίες δύο εξαμήνων, τις οποίες παρακολούθησε πλήθος φοιτητών. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονευτεί η συνδρομή του Δημήτρη Σαρρή, στη σύλληψη και υλοποίηση της αρχικής ιδέας, αλλά και στην προετοιμασία της παρούσας έκδοσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τόμο εδώ: 06_Politistiki Diacheirisi (Arta 2008)