πολιτισμός: θεσμοί & διαχειρίσεις

Το δεύτερο αυτό τεύχος των Τετραδίων συγκεντρώνει τις ανακοινώσεις της Ημερίδας με τίτλο «Πολιτισμός: Θεσμοί και διαχειρίσεις», που διοργανώθηκε στις 3 Ιουνίου του 2006 στα πλαίσια της Εβδομάδας Ανοιχτών Πυλών του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Ως απόρροια σύγχρονων ερευνητικών σχημάτων και διεπιστημονικών συνθέσεων, τα κείμενα αυτά επιχειρούν να προσεγγίσουν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, που αφορούν στην διαμόρφωση των πολιτικών πολιτισμού, στις διαχειρίσεις του υλικού και άυλου πολιτισμού, και στην αλληλόδραση ανάμεσα στους επίσημους και ανεπίσημους δημιουργούς πολιτισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τόμο εδώ: 02_Politismos Thesmoi diacheiriseis (tetradio 2007)