μουσική ήχος τόπος

Το πρώτο αυτό τεύχος των Τετραδίων συγκεντρώνει τις ανακοινώσεις της Ημερίδας με τίτλο «Μουσική ήχος και τόπος» που διοργανώθηκε στις 19 Ιουνίου του 2005 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοιχτών Πυλών του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Ως απόρροια σύγχρονων ερευνητικών σχημάτων και διεπιστημονικών συνθέσεων, τα κείμενα αυτά επιχειρούν να διερευνήσουν και να καταγράψουν τους πολλαπλούς τρόπους μέσω των οποίων οι μουσικές ηχητικές γεωγραφίες, τόσο στη συμβολική όσο και στη φυσική τους διάσταση, αποτελούν σημαντική συνισταμένη του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουμε και βιώνουμε τον κόσμο γύρω μας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τόμο εδώ: 01_Mousiki ixos topos (tetradio 2006)