Κοτσαρίνης Παναγιώτης

Μέλος ΕΤΕΠ, Κλάδου ΤΕΙ, Ειδικότητας ηλεκτρονικού (ΦΕΚ: 295, ΝΠΔΔ, 26.11.2003)
τηλ.: 2681050528
email: pkotsarinis@uoi.gr

Βιογραφικό