προφορικότητες

προφορικότητες (2007)

Το ζεύγμα «προφορικότητα-εγγραμματοσύνη» έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο παραγωγικά πεδία άρθρωσης διεπιστημονικού λόγου και διατύπωσης πρωτότυπων θεωρητικών αναζητήσεων στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Το έργο του Walter Ong και οι νέες προοπτικές που διάνοιξε στη θεώρηση μιας από τις κοινότερες δεξιότητες του σύγχρονου ανθρώπου, τη γραφή, ακολούθησε μια σειρά μοντέλων με θεμελιακή συνιστώσα την αποδοχή της ριζικής και αγεφύρωτης διαφοράς μεταξύ των κοινωνικών και λογοθετικών φαινομένων της προφορικότητας και της εγγραμματοσύνης.

Οι πιο πρόσφατες μεθοδολογικές και θεωρητικές αναζητήσεις, προερχόμενες από μια ευρύτητα επιστημονικών κλάδων, χαρακτηρίζονται από μια έντονη κριτική του αντιθετικά φορτισμένου ζεύγματος «προφορικό – εγγράμματο». Ένα από τα προσφορότερα πεδία άρθρωσης αυτής της κριτικής αποτελεί και ο χώρος της μουσικής, όπου μια πληθώρα μελετών αναδεικνύει τον εθνοκεντρισμό του δυαδικού αυτού μοντέλου, καθώς και την αδυναμία του να εξηγήσει τον δυναμικό και σύνθετο χαρακτήρα της «προφορικής παράδοσης». Τονίζεται δε η ανάγκη στροφής του ενδιαφέροντος στις πολλαπλές συναρθρώσεις της προφορικότητας με την εγγραμματοσύνη και στις ιδεολογικές τους φορτίσεις.

Στόχος της ημερίδας είναι η διερεύνηση, εμπειρική, μεθοδολογική και θεωρητική, του πολυδιάστατου φάσματος το οποίο ανακύπτει από τη διάδραση μορφών, δομών και μέσων, που σχετίζονται με το «προφορικό» και το «εγγράμματο». Στα συμφραζόμενα της παγκοσμιοποιημένης και τεχνολογικά ευέλικτης σύγχρονης πραγματικότητας, η διάδραση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Τα πρακτικά της ημερίδας έχουν εκδοθεί στον ομώνυμο τόμο των Τετραδίων του ΤΛΠΜ.

Proforikotites_2007