Μουσική – ήχος & τόπος

Μουσική – ήχος & τόπος (2005)

Η έμφαση στην έννοια του τόπου, ιδιαίτερα στις μέρες μας, στα πλαίσια του δημόσιου ηγεμονικού λόγου εκκινεί συνήθως από τη λογική της αντιπαραβολής του «τοπικού» με το «παγκόσμιο», του «παραδοσιακού» με το «μοντέρνο». Όταν δε πρόκειται για την κατανόηση της ιδιαιτερότητας της μουσικής και του ήχου, η έμφαση αυτή περιορίζεται στην ένταξή τους απλώς σε ένα γεωγραφικό πλαίσιο.

Στόχος της ημερίδας είναι να διερευνήσει τους πολλαπλούς τρόπους μέσω των οποίων οι μουσικές – ηχητικές γεωγραφίες, τόσο στη συμβολική όσο και στη φυσική τους διάσταση, αποτελούν σημαντική συνισταμένη του τρόπου που προσλαμβάνουμε και βιώνουμε τον κόσμο γύρω μας. Οι «τόποι» συνάντησης, κι ακόμα περισσότερο οι διαδικασίες συνάντησής τους αποτελούν τα βασικά πεδία όπου διάφορα είδη μουσικής και κατηγορίες ήχων αποκτούν ταυτότητα και διαμορφώνουν συλλογικότητες.

Hxos_Topos_2005